Energeticky úsporná opatření v objektu HANÁK FORUM

Představujeme výše uvedený projekt, jehož součástí jsme se stali a který je realizovaný za podpory OP PIK POTENCIÁL:

Název projektu

„Energeticky úsporná opatření v objektu HANÁK FORUM“

Popis projektu / operace

Předmětem projektu je modernizace systému řízení a regulace (pohonů) vzduchotechniky, která slouží jako primární systém vytápění objektu HANÁK FORUM. Současně bude modernizováno zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu v podobě jednotek klimatizačního systému, které slouží pro dodávky chladu a tepla do budovy včetně modernizace rozvodů tohoto systému v budově HANÁK FORUM.

Hlavní cíl projektu / operace

Cílem předkládaného projektu je úspora konečné spotřeby energie, která současně umožní dosáhnout úspory v produkci CO2 a dalších znečišťujících látek a umožní dosáhnout úspory provozních nákladů. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím:

a) Modernizace a rekonstrukce systému řízení a regulace (pohonů) vzduchotechnického systému.

b) Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie včetně modernizace rozvodů – modernizace systému klimatizace.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.